Krepšelis

Krepšelis

Privatumo ir slapukų politika

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ P. MARKEVIČIUS IR KO
(Įmonės kodas 124552531)

PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės
"P. Markevičius ir Ko“
2021 m. kovo 24 d. redakcija
PRIVATUMO POLITIKA


BENDROJI INFORMACIJA
Ši privatumo politika informuoja kaip UAB P. Markevičius ir Ko, juridinio asmens kodas 124552531, buveinės adresas Islandijos pl. 217-11, Kaunas, elektroninio pašto adresas info@etepalai.lt (toliau – Duomenų valdytojas arba Įmonė), valdo interneto svetaines www.etepalai.lt renka ir tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, kiek laiko juos saugo, kam teikia, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Duomenų valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. Registruotiems elektroninės parduotuvės naudotojams informacija apie privatumo politikos pakeitimus yra pateikiama jų elektroninės parduotuvės paskyroje.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų amžiaus, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų amžiaus, prieš pateikdami savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Duomenų valdytojas jūsų pateiktus ar paties Duomenų valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, nei atlygintinai, nei neatlygintinai neperduota asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant suteikti Jums paslaugas, įvykdyti užsakymą ir pan. Pavyzdžiui, įsigijus prekes ir pasirinkus pristatymą per kurjerį, pristatymui reikalingi jūsų asmens duomenys privalės būti atskleisti kurjerių tarnybai. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Duomenų valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Duomenų valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai
Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:
Užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
Užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
Sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;
Palengvinti jūsų prisijungimą prie elektroninės parduotuvės paskyros.

Duomenų valdytojas naudoja šių rūšių slapukus:
cmspasshash Naudojamas palaikyti prisijungusius svetainės lankytojus.
Įėjimo į puslapį metu/iki interneto svetainės lango uždarymo
cms_admin_user_id Slapuke saugomas administratoriaus teises turinčio ir prisijungusio prie internetinės svetainės vartotojo ID numerį. Įėjimo į puslapį metu/iki interneto svetainės lango uždarymo
_ga „Google Analytics" slapukas, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje Nuo sutikimo/2 metai.
_gat Naudojamas „Google Analytics" statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Pirmą kartą atėjus į puslapį/iki sesijos pabaigos
_gid Naudojamas „Google Analytics" siekiant atpažinti Asmenį. Pirmo įėjimo į puslapį metu/2 dienos
cookiesAgree Naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje Nuo sutikimo/2 metai ir 8mėn.
cookiesLevelX Naudojamas atskirti, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje Nuo sutikimo/2 metai ir 8mėn.
CMSSESSIDX Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu/iki interneto svetainės lango uždarymo
PHPSESSID Naudojamas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.
Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.
Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Užklausos
Interneto svetainėje yra patalpinta užklausimo forma, kurią užpildę galite pateikti Duomenų valdytojui savo užklausą. Tikslu atsakyti į jūsų užklausą ir išsaugoti komunikacijos įrodymus, Duomenų valdytojas visais atvejais tvarko šią jūsų pateiktą informaciją: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kitą informaciją, kurią nurodėte elektroniniame laiške (užklausoje). Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami užklausimą.
Jei pageidaujate, kad Duomenų valdytojo atstovas turėtų galimybę susisiekti su jumis ne tik elektroniniu paštu, bet ir telefonu, pateikdami užklausą galite nurodyti ir savo telefono numerį, tačiau užklausą galite pateikti ir nenurodę telefono numerio. Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t. y. Jūsų sutikimu (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai).
Kartu su užklausa pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Duomenų valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Duomenų valdytojo teisių įgyvendinimą ir bus sunaikinti per 1 (vienus) kalendorinius metus nuo susirašinėjimo (skundo, pretenzijos, paklausimo ar pan.) įvykdymo dienos, kai šie duomenys nebus reikalingi tikslui pasiekti.

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS KLIENTŲ ASMENS DUOMENYS
Įsigyti prekes Duomenų valdytojo elektroninėje parduotuvėje gali tik registruoti elektroninės parduotuvės vartotojai laikydamiesi pirkimo elektroninėje parduotuvėje sąlygų.
Registruojantis pateikti asmens duomenys yra naudojami siekiant įvykdyti užsakymus (tinkamai vykdyti sutartį arba Jūsų prašymu atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį, įgyvendinti Duomenų valdytojo teisėtą interesą turėti galimybę pateikti įrodymus apie komunikaciją bei susitarimus su pirkėjais ((Reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai)). Be registracijos metu pateiktų asmens duomenų Duomenų valdytojas tuo pačiu tikslu ir teisiniu pagrindu taip pat saugo ir jūsų pirkimo istoriją: įsigytos prekės, jų kaina, mokėjimo būdas ir data, pristatymo adresas. Registruojantis pateiktas el. paštas taip pat bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu siekiant pateikti jums informaciją apie Duomenų valdytojo siūlomas prekes ir paslaugas, taikomas akcijas bei praktinius patarimus, nebent registruodamiesi išreikšite prieštaravimą dėl jūsų asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu. Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu rasite Privatumo politikos skiltyje TIESIOGINĖ RINKODARA.
Kad galėtume tinkamai įvykdyti jūsų užsakymą, registracijos metu būtina pateikti teisingus asmens duomenis. Asmens duomenis galite peržiūrėti ir keisti prisijungę prie savo elektroninės parduotuvės paskyros. Prašome prieš pateikiant naują užsakymą visais atvejais patikrinti, ar Duomenų valdytojo turimi jūsų asmens duomenys yra aktualūs ir teisingi. Duomenų valdytojas neprisiima jokios atsakomybės, jei dėl neteisingų asmens duomenų pateikimo ar jų neatnaujinimo jūsų asmens duomenys bus atskleisti kitiems asmenims, jūs negausite užsakytų prekių ar patirsite kitų nepatogumų. Jokie dėl neteisingų asmens duomenų patekimo jūsų patirti turtiniai praradimai jums nebus kompensuojami.
Elektroninėje parduotuvėje užsiregistravusių asmenų asmens duomenys bus teikiami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, bankams, per kuriuos vyksta atsiskaitymas už įsigytas paslaugas ar prekes, taip pat Duomenų valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams (Duomenų valdytojo naudojamų informacinių sistemų administratoriams).
Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo registraciją elektroninėje parduotuvėje parašydamas laišką elektroninio pašto adresu info@etepalai.lt. Jūsų paskyra bus panaikinta ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo patvirtinimo apie elektroninio laiško gavimą išsiuntimo ir apie paskyros ištrynimą būsite informuoti elektroniniu paštu.
Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys yra saugomi 5 (penkis) kalendorinius metus nuo paskutinio apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje dienos, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas. Jei per 5 (penkis) kalendorinius metus nė karto neapsipirksite elektroninėje parduotuvėje, jūsų paskyra bus panaikinta, o visi joje esantys asmens duomenys – sunaikinti. Apie ketinimą panaikinti paskyrą būsite informuoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskyros panaikinimo.

TIESIOGINĖ RINKODARA
Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Duomenų valdytojo siūlomas prekes ir paslaugas, taikomas akcijas bei praktinius patarimus (užsiprenumeruoti naujienlaiškį).
Registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje esate įtraukiami ir į Duomenų valdytojo naujienlaiškio gavėjų duomenų bazę, nebent registracijos metu pareiškiate, kad nepageidaujate gauti Duomenų valdytojo tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.
Tiek atskirai naujienlaiškį užsiprenumeravę asmenys, tiek registruoti elektroninės parduotuvės naudotojai gali bet kada atsisakyti Duomenų valdytojo naujienlaiškio paspausdami naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@etepalai.lt
Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra Jūsų sutikimas, išreikštas pateikiant savo duomenis ir sutinkant tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, arba mūsų teisėtas interesas reklamuoti savo parduodamas prekes ir paslaugas, didinti jų pardavimus (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir f) punktai.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 (penkis) kalendorinius metus nuo paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo dienos arba nuo jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Suėjus nurodytam terminui jūsų asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti. Po Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimo, juos sunaikinsime automatiškai.

VAIZDO STEBĖJIMAS
Fizinės Duomenų valdytojo parduotuvės, esančios adresu Islandijos pl. 217-11, Kaunas, teritorijoje ir patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas siekiant užtikrinti Duomenų valdytojo turto, darbuotojų ir kitų duomenų subjektų saugumą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Duomenų valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Duomenų valdytojas patirtų praradusi turtą ar neužtikrinusi darbuotojų saugumo, atsiradimui (Reglamento 6 str. 1 dalies f) punktas).
Stebimos teritorijos ir patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.
Įmonės teritorija ir patalpos yra stebimos tik realiu laiku, vaizdo duomenų neįrašome ir nesaugome, todėl negalėsime patenkinti jūsų prašymų susipažinti su vaizdo duomenimis.

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SUBJEKTŲ (JŪSŲ) TEISES
Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas, turi:

  • Teisę susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis Registruoti elektroninės parduotuvės vartotojai susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos keisti gali prisijungę prie elektroninės parduotuvės paskyros. Kitais atvejais teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Duomenų valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@etepalai.lt
    (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
  • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis
  • Teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Duomenų valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Duomenų valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@etepalai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo.
  • Teisę į duomenų perkeliamumą Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Duomenų valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu info@etepalai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
  • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys Registruoti elektroninės parduotuvės vartotojai teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu įgyvendina atsisakydami naujienlaiškio, paspaudę jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@etepalai.lt. Visais kitais atvejais išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas yra viršesnis už Duomenų valdytojo.
  • Teisė reikalauti ištrinti duomenis Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Duomenų valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu info@etepalai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.
  • Teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (priežiūros institucijai) Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Duomenų valdytojo veiksmų.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įmonės parengtą kreipimosi formą.

KONTAKTAI
Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis:
Centrinis biuras Kaune:
Islandijos pl. 217-11, Kaunas
Tel. nr. +370 37 407 999
Fax. +370 37 406 660