Krepšelis

Krepšelis

Privatumo ir slapukų politika
 

Privatumo ir slapukų politika

2018 m. gegužės 1 d. redakcija

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB “P. Markevičius ir Ko”, juridinio asmens kodas 124552531, buveinės adresas Islandijos pl. 217-11, LT-49165, Kaunas, Lietuva, (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainių e-tepalai.lt bei pmarkevicius.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. Registruotiems elektroninės parduotuvės naudotojams informacija apie privatumo politikos pakeitimus yra pateikiama jų elektroninės parduotuvės paskyroje. Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, nei atlygintinai, nei neatlygintinai neperduota asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims tik tada ir tik tiek, kiek yra būtina siekiant suteikti Jums paslaugas, įvykdyti užsakymą ir panašiai. Pavyzdžiui, įsigijus prekes ir pasirinkus pristatymą per kurjerį, pristatymui reikalingi jūsų asmens duomenys privalės bus atskleisti kurjerių tarnybai.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai
Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“(angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono ar planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

⦁ užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
⦁ užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
⦁ sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;
⦁ palengvinti jūsų prisijungimą prie elektroninės parduotuvės paskyros.

Duomenų valdytojas naudoja šių rūšių slapukus:

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei. Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Užklausos

Interneto svetainėje yra patalpinta užklausimo forma, kurią užpildę galite pateikti Valdytojui savo užklausą. Tikslu atsakyti į jūsų užklausą ir išsaugoti komunikacijos įrodymus, Valdytojas visais atvejais tvarko šią jūsų pateiktą informaciją: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir pateiktą užklausą. Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami užklausimą. Jei pageidaujate, kad Valdytojo atstovas turėtų galimybę susisiekti su jumis ne tik elektroniniu paštu, bet ir telefonu, pateikdami užklausą galite nurodyti ir savo telefono numerį, tačiau užklausą galite pateikti ir nenurodę telefono numerio. Kartu su užklausa pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS KLIENTŲ ASMENS DUOMENYS

Įsigyti prekes valdytojo elektroninėje parduotuvėje gali tik registruoti elektroninės parduotuvės vartotojai laikydamiesi pirkimo elektroninėje parduotuvėje sąlygų.

Registruojantis pateikti asmens duomenys yra naudojami siekiant įvykdyti užsakymus (įgyvendinti Valdytojo teisėtą interesą turėti galimybę pateikti įrodymus apie komunikaciją bei susitarimus su pirkėjais). Be registracijos metu pateiktų asmens duomenų Valdytojas tuo pačiu tikslu ir teisiniu pagrindu taip pat saugo ir jūsų pirkimo istoriją: įsigytos prekės, jų kaina, mokėjimo būdas ir data, pristatymo būdas ir data. Registruojantis pateiktas el. paštas taip pat bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu siekiant pateikti jums informaciją apie Valdytojo siūlomas prekes ir paslaugas, taikomas akcijas bei praktinius patarimus, nebent registruodamiesi išreikšite prieštaravimą dėl jūsų asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu. Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu rasite Privatumo politikos skiltyje.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 

Kad galėtume tinkamai įvykdyti jūsų užsakymą, registracijos metu būtina pateikti teisingus asmens duomenis. Asmens duomenis galite peržiūrėti ir keisti prisijungę prie savo elektroninės parduotuvės paskyros. Prašome prieš pateikiant naują užsakymą visais atvejais patikrinti, ar Valdytojo turimi jūsų asmens duomenys yra aktualūs ir teisingi. Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės, jei dėl neteisingų asmens duomenų pateikimo ar jų neatnaujinimo jūsų asmens duomenys bus atskleisti kitiems asmenims, jūs negausite užsakytų prekių ar patirsite kitų nepatogumų. Jokie dėl neteisingų asmens duomenų patekimo jūsų patirti turtiniai praradimai jums nebus kompensuojami.

Elektroninėje parduotuvėje užsiregistravusių asmenų asmens duomenys bus teikiami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, bankams, per kuriuos vyksta atsiskaitymas už įsigytas paslaugas ar prekes, taip pat Valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams (Valdytojo naudojamų informacinių sistemų administratoriams, marketingo paslaugas teikiančioms agentūroms).

Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo registraciją elektroninėje parduotuvėje parašydamas laišką elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt. Jūsų paskyra bus panaikinta ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie elektroninio laiško gavimą išsiuntimo ir apie paskyros ištrynimą būsite informuoti elektroniniu paštu. Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo paskutinio apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje. Jei per 5 metus nė karto neapsipirksite elektroninėje parduotuvėje, jūsų paskyra bus panaikinta, o visi joje esantys asmens duomenys – sunaikinti. Apie ketinimą                     anaikinti paskyrą būsite informuoti likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki paskyros panaikinimo.

LOJALUMO PROGRAMOS DALYVIŲ ASMENS DUOMENYS

Lojaliu Valdytojo klientu tampate įsigiję Valdytojo lojalumo kortelę pagal lojalumo programos sąlygas. Kad taptumėte lojaliu Valdytojo klientu ir galėtumėte palankesnėmis kainomis įsigyti Valdytojo platinamas prekes, registruodamiesi lojalumo programoje turite pateikti Valdytojui šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir adresą. Tam, kad taptumėte lojalumo programos dalyviu, neprivalote pateikti jokių kitų asmens duomenų. Be Jūsų pateiktų asmens duomenų Valdytojas taip pat tvarkys naudojantis lojalumo kortele atliktų pirkimų istoriją: įsigytas prekes, jų kainą, pritaikytą nuolaidą, užsakymo datą, mokėjimo būdą ir datą, pristatymo būdą ir datą. Lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – siekis įvykdyti sutartį dėl dalyvavimo lojalumo programoje. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik siekiant suteikti jums nuolaidas ir pateikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Jei nepageidaujate gauti Valdytojo naujienų ir informacijos apie lojaliems klientams taikomas akcijas, registracijos metu laukelyje „papildoma informacija“ pažymėkite, kad nesutinkate su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys bus perduodami Valdytojo duomenų tvarkytojams (Valdytojo naudojamų informacinių sistemų administratoriams, marketingo agentūroms). Jūs turite teisę bet kada pasitraukti iš lojalumo programos, pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt. Dalyvavimo lojalumo programoje tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo patvirtinimo apie elektroninio laiško gavimą išsiuntimo ir apie asmens duomenų ištrynimą būsite informuoti elektroniniu paštu.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Valdytojo siūlomas prekes ir paslaugas, taikomas akcijas bei praktinius patarimus (užsiprenumeruoti naujienlaiškį).

Registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje arba lojalumo programoje esate įtraukiami ir į Valdytojo naujienlaiškio gavėjų duomenų bazę, nebent registracijos metu pareiškiate, kad nepageidaujate gauti Valdytojo tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

Tiek atskirai naujienlaiškį užsiprenumeravę asmenys, tiek registruoti elektroninės parduotuvės naudotojai, tiek lojalumo programos dalyviai gali bet kada atsisakyti Valdytojo naujienlaiškio paspausdami naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt

VAIZDO STEBĖJIMAS

Fizinės Valdytojo parduotuvės, esančios adresu Islandijos pl. 217-11, LT-49165, Kaunas, Lietuva, teritorijoje ir patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas siekiant užtikrinti Valdytojo turto ir darbuotojų saugumą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Valdytojas patirtų praradusi turtą ar neužtikrinusi darbuotojų saugumo, atsiradimui. Stebimos teritorijos ir patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką. Bendrovės teritorija ir patalpos yra stebimos tik realiu laiku, vaizdo duomenų neįrašome ir nesaugome, todėl negalėsime patenkinti jūsų prašymų susipažinti su vaizdo duomenimis.

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą. Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų atrankos ir įdarbinimo vykdymo tikslu Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) ar socialinių tinklų paskyrose nurodytus buvusius kandidato darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pasibaigimo nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis

Teisę reikalauti ištais

Registruoti elektroninės parduotuvės vartotojai susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos keisti gali prisijungę prie elektroninės parduotuvės paskyros. Kitais atvejais teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

Teisę į duomenų perkeliamumą Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys Registruoti elektroninės parduotuvės vartotojai ir lojalumo programos dalyviai teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu įgyvendina atsisakydami naujienlaiškio, paspaudę jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt. Visais kitais atvejais išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas yra viršesnis už Valdytojo.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba siunčiant jį elektroninio pašto adresu info@pmarkevicius.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos ištrina atitinkamus asmens duomenis arba atsisako patenkinti prašymą ir raštu nurodo atsisakymo priežastis.

Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų. Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite tel. +370 37 407999 ir mes jums padėsime.