Nepamirškite variklio tepimo alyvos filtro svarbos
Dauguma vartotojų nesusimąsto apie variklio tepimo alyvos filtrą – tarsi tai nebūtų labai svarbu. Variklio alyvos keitimui įprasta rinktis aukštos kokybės alyvą, tačiau čia pat pasirenkamas pats pigiausias filtras. Pasitaiko, kad taupant pinigus filtras keičiamas kas antrą alyvos keitimą. Gali pasirodyti netikėta, tačiau renkantis tarp geresnės alyvos ar geresnio filtro – dažnai geriau skirti daugiau pinigų geresniam filtrui. Prisiminkime, kad viena svarbiausių tepimo alyvos užduočių apsaugoti judančius metalo paviršius. Cirkuliuodama alyva perneša smulkiausias daleles, kurios gali būti labai kietos ir patekti į mažiausius tarpelius. Patekusios tarp judančių paviršių ir juos pažeisdamos jos didina tokių dalelių kiekį alyvoje. Tokiu būdu kietos dalelės sėkmingai įveikia apsaugą, kurią privalo užtikrinti tepimo alyva.

Teršalų talpumas ir alyvos filtravimo efektyvumas
Tiesa, kad visos tepimo alyvos daugiau mažiau vienodai prateka pro filtrą, tačiau tai visiškai nereiškia, kad visi filtrai vienodai sugaudo ir pašalina teršalų daleles iš alyvos. Skirtingų gamintojų filtrų efektyvumas gali skirtis labai ženkliai, gali skirtis net to pačio gamintojo skirtingais prekiniais ženklais gaminamų filtrų efektyvumas (kitaip tariant yra biudžetiniai filtrai ir yra aukšto veiksmingumo filtrai). Vienas dalykas yra tikras: vien tik dėl to, kad filtras yra apibūdinamas kaip „extra“ ar „super“ nereiškia, kad jūs gaunate aukščiausios kokybės produktą.

Yra du pagrindiniai kriterijai, kurie apibrėžia tepimo alyvos filtro veiksmingumą ir vertę

1. Teršalų talpumas
2. Filtravimo efektyvumas

Abi šios savybės yra vertinamos atliekant testavimus pagal ISO 4548-12. Šių testų procedūros užtikrina galimybę palyginti svarbiausias skirtingų vidaus degimo variklių alyvos filtrų savybes.

Teršalų talpumas
Filtro teršalų talpumo charakteristika nusako kaip ilgai funkcionuoja filtras iki pereina į atviro srauto režimą. Filtrai kurie yra skirti naudoti su sintetine alyva, kuri yra keičiama kas 25 000 km, gali būti naudojami ilgiau ir sulaikyti daugiau nei filtrai, kurie yra skirti 5 000 ar 10 000 km. Perkant ar renkantis filtrą yra svarbu įsigyti tokį, kuris su atsarga atitiktų planuojamą įveikti atstumą iki kito alyvos keitimo. Neužmirškite įvertinti ir eksploatacijos sąlygų, jeigu vairuosite dulkėtoje aplinkoje reiškia ir daugiau teršalų reikės surinkti.

Kitas svarbus dalykas yra žinoti kiek filtras gali sulaikyti teršalų. ISO testas nustato kiek gramų teršalų sulaiko filtras. Įsitikinkite kokie skirtumai yra tarp filtrų, tarkim vienas gali sulaikyti 14 gramų teršalų, o kitas 28 gramus. Pastarieji dažniausiai yra gerokai brangesni už tuos, kurie sulaiko mažiau.

ISO bandymo metu pažangiais metodais alyvos cirkuliacijos sistema yra užteršiama dulkėmis prieš testuojamą filtrą. Stebimas alyvos slėgis, kuris po truputį didėja dėl filtre besikaupiančių teršalų. Kai slėgis pasiekia filtro gamintojo numatytą dydį bandymas stabdomas. Įvertinama kokį kiekį teršalų sulaikė filtras nuo viso panaudoto teršalų kiekio.

Filtravimo efektyvumas
Antras svarbus rodiklis apibūdinantis filtro kokybę yra žinomas kaip „beta“ santykis. Šis rodiklis nurodo filtro dalelių filtravimo efektyvumą konkrečiam jų dydžiui. Filtrų gamintojai naudoja skirtingų vidutinių dydžių porų užpildus. Užpildai su mažesnėmis poromis sulaiko mažesnio dydžio daleles. Tokie užpildai yra brangesni lyginant su tais, kurie sulaiko tik didesnes daleles.
Bandymo sąlygos „beta“ santykio nustatymui yra tokios pačios kaip filtravimo efektyvumo nustatymui. Abu bandymai vykdomi tuo pačiu metu. Laboratorinėse sąlygose alyva teka iš rezervuaro per filtrą ir grįžta atgal į tą patį rezervuarą. Alyvos srautas užteršiamas dulkėmis ir du specialūs sensoriai, prieš ir už filtro, fiksuoja dalelių skaičių. Filtras sulaiko įvairių dydžių daleles, todėl dalelių koncentracija prieš filtrą visada bus didesnė nei koncentracija už filtro.

„Beta“ santykis yra šių dviejų dalelių kiekių santykis:
„Beta“ santykis = dalelių skaičius prieš filtrą / dalelių skaičius už filtro

Nepriklausomai nuo dalelių dydžio aukštesnis filtro „beta“ santykis reiškia aukštesnį filtravimo efektyvumą. Pavyzdžiui, jeigu dešimt dalelių didesnių nei 10 mikronų yra nustatoma prieš filtrą ir tik viena, iš tų dalelių, nustatoma už filtro, tuomet „beta“ santykis yra 10 (10/1).

Jūs galite perskaičiuoti „beta“ santykį į filtravimo efektyvumą:
Filtravimo efektyvumas (%) = “beta” santykis – 1 x 100 / “beta” santykis

„Beta“ santykis ir filtravimo efektyvumas neturi jokios naudos jeigu tiksliai nežinoma su kokio dydžio dalelėmis ( pvz. „beta“ santykis taikomas 10 mikronų ir didesnėms dalelėms) buvo atliekamas filtravimo testas. Darbinė alyvos plėvelė tarpelyje tarp stūmoklio žiedo ir cilindro sienelės yra ypač plona – galbūt apie 10 mikronų. 10 mikronų dalelės patekusios į tą tarpelį tarp judančių paviršių gali nulaužti ar įbrėžti metalą. Didesnės nei 10 mikronų dalelės nepateks į mažesnį tarpelį ir liks išorėje. Mažesnės dalelės gali laisvai tekėti pro tarpelį kartu su alyva.
Įsivaizduokime, kad standartinis alyvos filtras sulaiko daleles, kurios yra didesnės nei 40 mikronų. Yra įrodyta, kad maždaug 10 mikronų dydžio dalelės variklyje sukelia 4 kartus didesnį laikiklių, žiedų ir guolių dėvėjimąsi nei dalelės didesnės nei 20 mikronų.

Kur yra problema?
„General Motors“ ataskaitoje teigiama, kad naudojant filtrą sulaikantį 30 mikronų ir didesnes daleles variklio dėvėjimasis sumažėja 50 procentų nei naudojant 40 mikronų ir didesnes daleles sulaikantį filtrą. 15 mikronų filtras sumažina variklio dėvėjimąsi 70% lyginant su 40 mikronų filtru. Tai štai kodėl ekspertai dažniausiai testuoja ir pateikia filtravimo efektyvumą paremtą 10 mikronų ar didesnio dydžio dalelių filtravimu. Reikia pažymėti, kad ši savybė yra labai svarbus aukštos kainos, kurią jūs mokate už aukšto lygio filtravimą, komponentas. Grįžkime prie filtravimo efektyvumo. Tarkim jeigu filtras turi 95 procentų didesnių nei 20 mikronų dalelių filtravimo efektyvumą tai reiškia, kad jis per vieną kartą iš alyvos pašalina 95% esančias 20 mikronų ar didesnes daleles.

Lentelė, „Beta“ santykis ir efektyvumas
Pagaliau, ekspertai iš esmės sutaria, kad variklio alyvos filtro „beta“ santykis turi būti lygus 100, tai yra 99% filtravimo efektyvumas 10 mikronų ar didesnėms dalelėms (100-1/100 = .99 x 100 = 99%; žiūrėkite lentelę aukščiau).

Skirtingai nei ant alyvos pakuočių, rasti „beta“ santykio ir filtravimo efektyvumo informaciją ant filtro pakuotės ar gamintojo svetainėje dažnai sudėtinga, o kartais neįmanoma. Tikėtina, kad jūs turėsite šios informacijos prašyti pas pardavėją, tiekėją ar gamintoją. Bet atsakymas į šį vienintelį klausimą gali nulemti jūsų variklio veikimo laiką.


etepalai.lt
Teisinga alyva, teisingoje vietoje, teisingu laiku!